Okumalar

SOSYOLOJİ OKUMALARI

ZARARLI OKUMALAR

Yaşadığımız dünyayı ve ona damgasını vuran düşünce geleneklerini, siyasi idelojileri ve temel metinleri anlamak adına ''ZARARLI AKADEMİ'' ile biraraya geliyoruz ''

LİBERALİZM - Prof. Dr. Atilla Yayla

28 Kasım Cumartesi  Atilla Yayla- Liberalizm, liberte yayınları

İSLAMCILIK- Ümit Aktaş 5 Aralık Cumartesi

Ümit AKTAŞ: İslamcılık ( kaynak pdf olarak verilecektir)

12 Aralık Cumartesi Ümit Aktaş: Yüzyıl ve Gelecek, Okur  Kitaplığı Yayınları

19 Aralık Cumartesi MUHAFAZAKARLIK Prof. Dr. Bekir Berat Özipek & Prof. Dr.Besim Dellaloğlu

Bekir Berat Özipek: Muhafazakarlık- Akıl, Toplum, Siyaset

26 Aralık Cumartesi  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Muhafazakarlık

Besim Dellaloğlu: Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi, kapı yayınları

YAHYA KEMAL OKUMALARI

DR.SAİT BAŞER İLE YAHYA KEMAL OKUMALARI / KENDİ GÖK KUBBEMİZ

Geldikti bir zaman Sarı Saltık'la Asya'dan/ Bir bir diyarı Rum 'a dağıldık Sakarya'dan”der Yahya kemal Beyatlı. Yahya Kemal’in de belirttiği gibi, yüzlerce alp/erenin Asya’dan gelerek Anadolu’ya, eski ifadesiyle iklim-i Rum’a yayıldığı kadim bir bilgi… Bugünden geriye, yarınlara baktığımızda ise, neredeyse asırlar önce geldiğimiz Asya’ya, ürettiğimiz kadim bilgiye ve tecrübeye dair çok az şey hatırladığımız, toplumsal hafıza kaybına uğradığımız da maalesef acı bir gerçek…

İşte Yahya Kemal Okumaları, kadim bilginin yeniden keşfi için, zihin dünyamızda yeniden ihyası için başlıyor. Katılımcılar, Kutadgu Bilig’de Töre, Kök Tengri, Toplumsal Aklı Anlamak, Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı gibi kıymetli eserlerin müellifi olan Dr. Sait Başer hocamızın rehberliğinde Türk-İslam medeniyetimize dair kadim bilgi ve tecrübemizi yeniden keşfe çıkacaklar. Türklerin Müslüman olduğu ilk dönemlerden başlayarak, Atabet’ül Hakayık’, Kutatgu Bilig, Divan-ı Lügat’it Türk, Divan-ı Hikmet gibi klasik metinlerin okunmasında rehberlik edecek. şaheserler birlikte okunacak, yorumlanacak,  paylaşılacak…

NURETTİN TOPÇU OKUMALARI

EMİN IŞIK İLE NURETTİN TOPÇU OKUMALARI / MAARİF DAVAMIZ


“Kur'an harikası olan ilahi ahlak, İslam diyarında çoktan gömülmüştür. ”diyen Topçu, bunun temel sebebini felsefenin İslam topraklarından kovulmasında buldu.Ona göre, "Din bilgi kaynağı değil, kuvvet kaynağıydı. Dindar adam başkalarından çok şey bilen değil, daha çok kuvvetli olan insan" idi.Gelenekçi İslamcıların, "Kuran’ın varlığı káfidir; felsefe insanın inançlarına zarar verir; çünkü sorduğu sorularla insanı şüphe ve inkárın çukuruna düşürebilir" sözlerine ağır karşı çıktı:“Felsefe olmazsa Büyük Kitabı hakkıyla anlayamazsınız, sadece ezberlersiniz. Kuran Allah’ın kitabı, felsefe ise bizim onu anlayacak olan şahsiyetimizin örgüsüdür.

MEDENİYET OKUMALARI

YUSUF KAPLAN İLE KURUCU ŞAHSİYETLER ÜZERİNDEN

Medeniyet nedir, ne demektir? Kime göre, ne ile, niçin, nasıl medeniyet kurulur? Medeniyeti kim kurar; kime medeni denir? Bütün bunların Mekke ile, Medine ile, İstanbul’la veya başka bir şehirle alakası var mıdır? Bir de “Medeniyet” yerine “uygarlık” denilse maksat hâsıl olur mu?

Bütün bu sorulara ve daha fazlasına cevap aramak, “kurucu şahsiyetler” ve “Temel eserler” üzerinden medeniyeti ve ilişkili temel kavramları mana ve pratik boyutlarıyla düşünmek üzere açılan Medeniyet Okumaları,  “Okuyanlar ikiye ayrılıyor: Biri bilerek okuyan, biri de ne okuduğunu bilmeden, anlamadan okuyan…” diyenYenişafak Gazetesi yazarı/Araştırmacı Yusuf Kaplan hocamızın rehberliğinde başlıyor.

 

MEVLANA (MESNEVİ) OKUMALARI

Emin Işık ile Mesnevi Okumaları

Mesnevî ya da Mesnevî-i Manevî , Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin altı ciltlik Farsça eseri... Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin bize bıraktığı bu edebi ve tasavvuf şahikası, muhterem Emin Işık Hocamızın rehberliğinde üç yıldır kültür evimizde okunuyor,  gönül makamı kültür evimize ruh ve mana kazandırıyor.

Üç yıldır devam eden Mesnevi-i Manevi’nin zengin mana deryasından damla damla nasiplenebilmek arzusu ve umuduyla, bu yıl da yine muhterem hocamızın rehberliğinde, kaldığımız yerden,  okumalara devam ediyoruz.

 

 

Tüm hakları saklıdır. 2015
Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürlüğü