Balaban Tekkesi

Balaban Tekkesi Kültür Evi

Huzur şehri Üsküdar’ın merkezinde; harcı yaklaşık dört asır önce (M.1637) karılmış, Üsküdar’ın adeta manevi sigortalarından biri olan bu güzide mekân, tarih sahnesinden silinmek üzereyken, Üsküdar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün girişimleriyle yeniden tarih sahnesine çıkarılmıştır.

Tekke, Üsküdar Belediyesi tarafından 1996’da yapılan ilk çalışmalar ve bu çalışmalar ışığında hazırlanan proje ile 2007 yılında aslına uygun olarak yeniden hayata döndürülmüştür. Tarihi ve mimarisi bakımından mazimizden geleceğe izler, akisler taşıyan mekân, 2012 yılında iç tasarımı tamamlanarak Balaban Tekkesi Kültür Evi adıyla hizmete açılmıştır.

Tarihten günümüze manevi liderlerin, manevi öncülerin şehridir Üsküdar. Mekânlar, içini dolduran insanların enerjisini taşır, doğru… Üsküdar da içinde yaşamış olan insanların, özellikle de manevi şahsiyetlerin enerjisini taşıyor.

Üsküdar'ın manevi şahsiyetleri, dergâhlarda, tekkelerde ve mescitler etrafında şen eylemiş bu kadim yurdu. İşte Balaban Tekkesi onlardan sadece biri…

Hz. Mevlana,Neyi arıyorsan o’sun der. Biz de ne olmak istiyorsak onu aramak için buradayız. O halde, gönlümüze ne koyabilirsek o olmak için arayışımız, gayretimiz…

Bir de hem kendimizi, hem de gönül misafirlerimizi ‘avutmak’ için meclisler tertip ediyoruz. Gönül medeniyetimizin izinden gidebilmek için aşk ile şevk ile meşkler gerçekleştiriyoruz. Huzur şehrimizin kalbinde yer edebilmek için meşk u muhabbet ediyoruz.

Sizi de bekleriz. Meşklerimizden tatmak isterseniz; bir tatlı huzur kabilinden sohbetlerimizde bulunmak, müdavimlerimizle kaynaşarak muhabbete kanmak isterseniz, sizi de bekleriz.

Şeyh Âşir Efendi ve Zevcesi Ayşe Sıdıka Hanım'ın 1909’da yaptırdıkları tamirattan bu yana ve elan müdavimlerimizi karşılayan kitabeye not edildiği gibi;

"Şehinşâh Sultan Mehmed han-ı lutf-mutâd,

Serîr-i saltanatda dâim olsun hürrem ü dilşâd.

Bu dergâh asr-ı evvelede yanıp bir arsa kalmışken,

Zaman-ı şevketinde oldu inşâ ile feyz-âbâd.

Ona bani-i sânî oldu elân postnişîn kim,

Zehi himmetle şeyh Âşir Efendi eyledi bünyad.

Münirâ hatm-ı hâce eyleyüb cevher dedim tarih,

Bu Sâdî hankâhıdır, oku gel her seher evrâd, 1327" (m. 1909) diyor,

Tüm gönül dostlarımıza, selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.

Tüm hakları saklıdır. 2015
Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürlüğü